Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu internetowego www.zsbikz.konin.pl  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie tylko do serwisu internetowego www.zsbikz.konin.pl

Data publikacji obecnej wersji serwisu internetowego www.zsbikz.konin.pl:2020-03-19

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-03-31

Serwis internetowy www.zsbikz.konin.pl jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 • Podstrona Dla ucznia/Rodzica/ e-dziennik: odwołuje się do zewnętrznego serwisu https://portal.librus.pl/rodzina, umożliwiającego dostęp do elektronicznego dziennika
 • Podstrona Panel Kandydata/ Kalendarz rekrutacji: odwołuje się do zewnętrznego serwisu https://konin.edu.com.pl/kandydat/ , umożliwiającego przeprowadzenie rekrutacji elektronicznej
 • Podstrona Projekty/ PO WER 2018: odwołuje się do zewnętrznego serwisu https://zsbikzkonin.wordpress.com/ , umożliwiającego darmową publikację stron www
 • Podstrona Projekty/ Erasmus 2015: odwołuje się do zewnętrznego serwisu https://mobilnosczsbkonin.wordpress.com/ , umożliwiającego darmową publikację stron www
 • Podstrona Projekty/ Erasmus 2016: odwołuje się do zewnętrznego serwisu https://erasmuspluszsbkonin.wordpress.com/ , umożliwiającego darmową publikację stron www
 • Podstrona Projekty/ W świecie ginących zawodów: odwołuje się do zewnętrznego serwisu
  http://arka-zsbkonin.blogspot.com/ , umożliwiającego darmową publikację stron www
 • Na stronie głównej, w bloku Na skróty, wyświetlające się informacje pochodzą z zewnętrznego źródła (https://www.facebook.com/zsbkonin/ )
 • Na podstronie Panel Kandydata / na podstronach znajduje się kilka linków dokumentów pochodzących ze źródła zewnętrznego – strony ko.poznan.pl

Zgodność ze standardami:

Serwis jest częściowo niezgodny ze standardami W3C:

Kompatybilność:

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. NVDA.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana czcionki, zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu, podkreślenie linków.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające jak NVDA), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Deklarację sporządzono 2020-03-19 na podstawie samooceny przeprowadzonej
przez podmiot publiczny – Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Prosimy o kontakt w celu:

 1. zgłaszania problemów z dostępnością serwisów internetowych,
 2. składania wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej,
 3. składania skarg na brak zapewnienia dostępności.

Pod adresem  poczty elektronicznej sekretariat@zsbikz.konin.pl lub numerem telefonu:  

63 243 32 68

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład można zażądać odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie takie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. sposób kontaktu, .
 3. formę żądanej informacji, jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania

             informacji w formie alternatywnej.

Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza w Koninie niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw
Obywatelskich (www.rpo.gov. pl)

 

 

 

 

Dostępność architektoniczna

 1. Budowlanych 6 –budynek A

Główny budynek Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, w którym mieszczą się m.in. następujące pomieszczenia:

 •  
 • Sekretariat szkoły i sekretariat uczniowski.
 •  
 • Sale lekcyjne

Opis dostępności wejścia do budynku

 • wejście główne od strony ul. Budowlanych: niedostępne dla osób z
  niepełnosprawnością ruchową; do budynku prowadzą schody,
 • wejście od strony boiska: niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową ;do budynku prowadzą schody
 • wejście od strony boiska przy sali gimnastycznej: dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową ; tylko do sali gimnastycznej,

do obiektu prowadzi ciąg pieszy, po którym swobodnie można przyjechać wózkiem inwalidzkim

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • Korytarz na poziomie parteru: niedostępny.
 • Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.
 • Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem szkoły, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.
 • Winda na wyższe kondygnacje: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

 • Platforma: brak
 • Pochylnia: zamontowana przy schodach, prowadzących do sali gimnastycznej.
 • Pętle indukcyjne ; brak
 • Toaleta dostosowana : brak
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.
 1. Budowlanych 6 –budynek B

Budynek Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, w którym mieszczą się m.in. następujące pomieszczenia:

 •  
 • Pedagog
 • Szkolny Ośrodek Kariery.
 • Sale lekcyjne
 • Pokój nauczycielski

 

 

Opis dostępności wejścia do budynku

 • wejście główne od strony ul. Budowlanych: niedostępne dla osób z
  niepełnosprawnością ruchową; przed wejściem znajduje się stopień schodowy,

do obiektu prowadzi ciąg pieszy, po którym swobodnie do obiektu prowadzi ciąg pieszy, po którym swobodnie można przyjechać wózkiem inwalidzkim

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • Korytarz na poziomie parteru: niedostępny.
 • Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.
 • Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem szkoły, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.
 • Winda na wyższe kondygnacje: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

 • Platforma: brak
 • Pochylnia: brak
 • Pętle indukcyjna: brak
 • Toaleta dostosowana : brak
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, przed budynkiem Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie – wjazd od ulicy Budowlanych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku A i B  Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie .

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak osoby posługującej się językiem migowym.

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

Za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.zsbikz.konin.pl 

 na podstronie  / KONTAKT.

 

 

 

Inne informacje.

Dojazd do głównego budynku:

 • autobusem MZK: do przystanku ulica  WYSZYŃSKIEGO, następnie pieszo ulicą BUDOWLANYCH do obiektu szkoły;
 • samochodem: ulicą BUDOWLANYCH bezpośrednio na parking przed głównym budynkiem Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.

Wniosek o zapewnienie dostępności do pobrania:

Wniosek o zapewnienie dostępności