Dyrekcja

Dyrektor szkoły
mgr Karol Leszczyński

Wicedyrektorzy:
mgr Izabela Andrzejczak
mgr Sławomira Chorzewska
mgr inż. Beata Spisacka

Kierownik szkolenia praktycznego:
mgr Beata Arent

Kierownik multimedialnego centrum informacji: 
mgr Maria Sobczak