Dyrekcja

Dyrektor szkoły
mgr Karol Leszczyński

Wicedyrektorzy:
mgr Sławomira Chorzewska
mgr inż. Beata Spisacka
mgr Anna Wawrzyniak

 

Kierownik szkolenia praktycznego:
mgr Beata Arent

Kierownik multimedialnego centrum informacji: 
mgr Maria Sobczak