Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe 2022 Pobierz
Sprawozdanie finansowe 2021 Pobierz
Rachunek zysków i strat 2020 Pobierz
Bilans 2020 Pobierz
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 Pobierz
Informacja dodatkowa 2020 Pobierz
Rachunek zysków i strat 2019 Pobierz
Bilans 2019 Pobierz
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 Pobierz
Informacja dodatkowa 2019 Pobierz
Rachunek zysków i strat 2018 Pobierz
Bilans 2018 Pobierz
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 Pobierz
Informacja dodatkowa 2018 Pobierz