Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe 2021

Pobierz

Rachunek zysków i strat 2020

Pobierz
Bilans 2020Pobierz
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020Pobierz
Informacja dodatkowa 2020Pobierz
Rachunek zysków i strat 2019Pobierz
Bilans 2019Pobierz
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019Pobierz
Informacja dodatkowa 2019Pobierz
Rachunek zysków i strat 2018Pobierz
Bilans 2018Pobierz
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018Pobierz
Informacja dodatkowa 2018Pobierz