Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat 2019 Pobierz
Bilans 2019 Pobierz
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 Pobierz
Informacja dodatkowa 2019 Pobierz
Rachunek zysków i strat 2018
Pobierz
Bilans 2018
Pobierz
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018
Pobierz
Informacja dodatkowa 2018
Pobierz