Status prawny

Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego i. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie jest oświatową jednostką budżetową, dla której organem prowadzącym jest Miasto Konin, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest
Wielkopolski Kurator Oświaty.


Statut Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie
pobierz plik