Uczniowie

Rok szkolny 2016/2017

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

1 ZK 1 kucharz
1 ZWi 1 wielozadaniówka
1 ZMp 1 michanik pojazdów samochodowych
1 ZŚ 1 ślusarz
1 ZMr 1 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
2 ZKŚ 2 kucharz / 2 ślusarz
2 ZW 2wielozawodowa
2 ZMr 2 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
2 ZMp 2 mechanik pojazdów samochodowych
3 ZK 3 kucharz
3 ZW 3 wieloazwodowa
3 ZMp 3 mechanik pojazdów samochodowych
3 ZMś 3 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie / 3 ślusarz
3 ZMr 3 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Technikum w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

1 TżA 1 technik żywienia i usług gastronomicznych / 1 technik architektury krajobrazu
1 TB 1 technik budownictwa
1 THG 1 technik geodeta / 1 technik hotelarstwa
1 TL 1 technik logistyki
2 THA 2 technik hotelarstwa / 2 technik architektury krajobrazu
2 TB 2 technik budownictwa
2 TGd 2 technik geodeta
2 TL 2 technik logistyki
2 TżG 2 technik żywienia i usług gastronomicznych
3 TAH 3 technik architektury krajobrazu / 3 technik hotelarstwa
3 TB 3 technik budownictwa
3 TGd 3 technik geodeta
3 TL 3 technik logistyki
3 TżG 3 technik żywienia i usług gastronomicznych
4 THA 4 technik hotelarstwa / 4 technik architektury krajobrazu
4 TB 4 technik budownictwa
4 TGd 4 technik geodeta
4 TL 4 technik logistyk
4 TżG 4 technik żywienia i usług gastronomicznych