Uczniowie

Rok szkolny 2023/2024

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

 

1BKK kucharz/ kelner
1BCH cukiernik/pracownik obsługi hotelowej
1 BML magazynier logistyk
1BMp mechanik pojazdów samochodowych
1BMr monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
1BSi stolarz / monter sieci i instalacji sanitarnych 

2BIH  monter sieci i instalacji sanitarnychpracownik obsługi hotelowej
2BKC kucharz/ cukiernik
2BMK magazynier-logistyk/kelner
2BMp mechanik pojazdów samochodowych
2BMr monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
2BSś stolarz/ślusarz

3BKŚ  kucharz/ślusarz
3BML magazynier-logistyk
3BMp mechanik pojazdów samochodowych
3BMr monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
3BWi wielozawodowa

Branżowa Szkoła II Stopnia w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

1W1p – technik logistyk / technik pojazdów samochodowych
1W2p – technik żywienia i usług gastronomicznych / technik technologii żywności / technik technologii drewna 
3Wg1 – technik technologii drewna / technik mechanik / technik logistyk 
3Wg2 – technik żywienia i usług gastronomicznych / technik pojazdów samochodowych / technik robót             wykończeniowych w budownictwie
3Wp1 – technik technologii drewna / technik mechanik / technik logistyk 
3Wp2 –  technik żywienia i usług gastronomicznych / technik pojazdów samochodowych / technik robót             wykończeniowych w budownictwie 

 

Technikum w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

1 TA  technik architektury krajobrazu
1 TBR  technik budownictwa / technik robót wykończeniowych w budownictwie
1 TL  technik logistyk
1 TI technik informatyk
1 TH technik hotelarstwa
1 TŻ technik żywienia i usług gastronomicznych

 

2 TA technik architektury krajobrazu
2 TB technik budownictwa
2 TR technik robót wykończeniowych w budownictwie
2 TL technik logistyk
2 TI technik informatyk
2 TH technik hotelarstwa
2 TŻ technik żywienia i usług gastronomicznych 

3TA technik architektury krajobrazu
3 TB technik budownictwa
3 TL technik logistyk
3 TI technik informatyk
3 TŻH technik żywienia i usług gastronomicznych/ technik hotelarstwa

4 TA technik architektury krajobrazu
4 TB technik budownictwa
4 TL technik logistyk
4 TŻH technik żywienia i usług gastronomicznych/ technik hotelarstwa

5 TA technik architektury krajobrazu
5 TB technik budownictwa
5 TL technik logistyk
5 TŻH technik żywienia i usług gastronomicznych/ technik hotelarstwa