Uczniowie

Rok szkolny 2020/2021

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

 

1BKL kucharz/ magazynier logistyk
1BMp mechanik pojazdów samochodowych
1BRŚ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie / ślusarz
1BWp wielozawodowa 

2BKL kucharz/ magazynier-logistyk
2BMp mechanik pojazdów samochodowych
2BMz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
2BWp wielozawodowa


2bLK kucharz/ magazynier-logistyk
2bMr monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
2bMŚ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie / ślusarz
2bWg wielozawodowa

3BK  kucharz
3BML magazynier – logistyk
3BMr monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
3BŚ ślusarz
3BWi wielozawodowa

Branżowa Szkoła II Stopnia w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

2ŻR technik żywienia i usług gastronomicznych / technik robót wykończeniowych w budownictwie

 

Technikum w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

1 TŻH technik żywienia i usług gastronomicznych / technik hotelarstwa
1 TA  technik architektury krajobrazu
1 TB  technik budownictwa
1 TL  technik logistyk

2 TAp technik architektury krajobrazu
2 TBp technik budownictwa
2 TLp technik logistyk
2 TŻH technik żywienia i usług gastronomicznych/ technik hotelarstwa 

2 tA. technik architektury krajobrazu
2 tB. technik budownictwa
2 tL. technik logistyk
2 tLŻ technik logistyk / technik żywienia i usług gastronomicznych
2 t
H. technik hotelarstwa 

3 TŻA technik żywienia i usług gastronomicznych / technik architektury krajobrazu
3 TH technik hotelarstwa
3 TB technik budownictwa
3 TL technik logistyk

4 TGA technik hotelarstwa / 4 technik architektury krajobrazu
4 TB technik budownictwa
4 TGA technik geodeta / technik architektury krajobrazu
4 TL technik logistyk
4 TŻG 4 technik żywienia i usług gastronomicznych