EPUAP

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzedu Podawczego.
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (0:00-0:00) do Kancelarii instytucji mieszczącej się w pokoju nr … przy ul. … w … na następujących nośnikach danych:
 • dyskietka 1,44 MB,
 • pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
 • płyta CD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:- DOC, RTF
  – XLS
  – CSV
  – TXT
  – GIF, TIF, BMP, JPG
  – PDF
  – ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.