Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw

w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

  1. Podania, wnioski i pisma interesantów przyjmuje sekretariat szkoły. Sprawy można wnosić osobiście, drogą pocztową, elektronicznie lub faksem.
  2. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
  3. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Godziny urzędowania sekretariatu:

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00
(sekretariat główny, pok.1 – budynek A – parter)

tel./fax: 63 243 32 68
e-mail:   sekretariat@zsbikz.konin.pl